Untitled 1

ब्लॉगींग टिप 5 : तात्कालिक माहितीबरोबरच दिर्घजीवी माहिती द्या

तुमच्या ब्लॉगवरील माहिती ही तात्कालिक आणि दिर्घजीवी अशा दोन स्वरूपाची असु शकते. तात्कालिक माहिती म्हणजे अशी माहिती की जी काळावर अवलंबून आहे. उदाहरणार्थ, काल पडलेल्या जोरदार पावसाचे वर्णन वा चालू असलेल्या क्रिकेटच्या सामन्याचे वर्णन. अशी माहिती फक्त काही दिवसांपुरतीच महत्वाची असते. अशा नोंदी वाचक (आणि तुम्ही सुद्धा) दिर्घकाळ लक्षात ठेवत नाही. दिर्घजीवी माहिती म्हणजे अशी माहिती जी काळावर अवलंबून नसते. उदाहरणार्थ, भारतीय सणांची माहिती किंवा बारा ज्योतिर्लिंगांची माहिती (अर्थात तुमच्या ब्लॉगच्या थिमनुसार ही माहिती असली पाहिजे. ही केवळ नमुन्यादाखल उदाहरणे दिली आहेत.). अशी माहिती केव्हाही वाचली तरी बदलणारी नसते. तुमच्या ब्लॉगवर अशी दिर्घजीवी माहिती जरूर ठेवा.

ज्यावेळी काही कारणाने तुम्ही ब्लॉगींगमध्ये सातत्य राखु शकत नाही तेव्हा अशी माहिती फार उपयोगी पडते. वाचक जेव्हा तुमच्या ब्लॉगवर काहितरी नवीन वाचण्याच्या अपेक्षेने येतो तेव्हा जर त्याला काहीच नवीन आढळले नाही तर साधारण अशी मनोवृत्ती असते की तो तुमच्या ब्लॉगवर काही काळ इकडे तिकडे रेंगाळतो. अशा वेळी ही दिर्घजीवी माहिती त्याला आकर्षित करू शकते परिणामी "खेप फुकट गेली" अशी भावना त्याच्या मनात निर्माण होत नाही.


सदा शिवचरणी लीन,
बिपीन जोशी

Stay updated : Twitter  Facebook  Google+

Posted On : 12 Oct 2010


Tags : संगणक आणि इंटरनेट

Subscribe to our newsletter

Get monthly email updates about our Yoga and Spirituality articles as they get added to our websites.

  

Receive Weekly Updates