Untitled 1

ब्लॉगींग टिप 8 : नोंदी प्रकाशित करण्याचे वेळापत्रक असु द्या

साधारणतः ब्लॉग लेखक जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा नोंदी लिहीत आणि प्रकाशित करत असतो. बहुतेकांचा ब्लॉग हा मोकळ्या वेळात करण्याचा उद्योग असल्याने त्यात चुक असे काही नाही. परंतू नोंदी प्रकाशित करण्याचा काहीतरी pattern ठरवा. उदाहरणार्थ, दर सोमवारी नवी नोंद प्रकाशित करणे, दर सोमवारी विषय1 तर दर शुक्रवारी विषय2 वरील नोंद प्रकाशित करणे इत्यादी. या वेळापत्रकाचा फायदा असा होतो की वाचकांच्या मनात आपोआप "आज सोमवार म्हणजे अमका अमका ब्लॉग पहायला हवा" असे समीकरण तयार होते. मग न सांगता वाचक तुमच्या ब्लॉगला भेट देतो. जर नोंद प्रकाशित करण्याचा वार शुक्रवार असेल आणि तुमची नोंद मंगळवारीच तयार झाली तरी ती शुक्रवारीच प्रकाशित करा. या वेळापत्रकाचा तुम्हाला स्वतःलाही उपयोग होतो. ब्लॉग लेखनाला वेळ कधी काढायचा ते ठरवणे सोपे जाते.


सदा शिवचरणी लीन,
बिपीन जोशी

Stay updated : Twitter  Facebook  Google+

Posted On : 15 Oct 2010


Tags : संगणक आणि इंटरनेट

Subscribe to our newsletter

Get monthly email updates about our Yoga and Spirituality articles as they get added to our websites.

  

Receive Weekly Updates